środa, 26 czerwca 2019

WAKACJE!!!

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

 

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Życzymy wszystkim uczniom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy za cały rok szkolny 2018/2019.


Ogłoszenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieszowie
i Dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie
zatrudnią osobę na stanowisko
nauczyciela mniejszości narodowej (romskiej)
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Lubieszowie i Zespół Szkół w Przyborowie                         
Nauczyciel przedmiotów:

- język mniejszości narodowej (romski),

- historia i kultura romska.

Liczba godzin pracy w tygodniu:

-  3 godziny języka mniejszości narodowej (romskiego),

-   2 godziny historii i kultury romskiej.

Data rozpoczęcia: od zaraz.Wymagane dokumenty:

1) kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska;

2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;

3) oświadczenie o nietoczącym się postępowaniu karnym w sprawie o  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniu dyscyplinarnym;

4) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4a) oświadczenie o braku prawomocnej kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy albo kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 kary dyscyplinarne ust. 1 pkt 4;Zajęcia będą prowadzone w zespole międzyszkolnym  utworzonym z uczniów SP w Lubieszowie i ZS w Przyborowie.Sposób aplikowania:

oferta pisemna złożona do 31 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Lubieszowie, tel. 68 388 79 17 lub w Zespole Szkół w Przyborowie, ul. Szkolna 16, tel. 68 388 16 92.

sobota, 27 kwietnia 2019

Informacja

Drodzy rodzice i uczniowie, informuję, że z dniem 27 kwietnia 2019r. strajk nauczycieli zostaje zawieszony.

Od 29 kwietnia 2019r. zostaną wznowione w naszej szkole zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym od 24 kwietnia planem lekcji. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603) dni 30 kwietnia 2019r. oraz 2 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 


Beata Artwińska
dyrektor szkoły

niedziela, 7 kwietnia 2019

Strajk

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem informuję, że na podstawie referendum przeprowadzonego w placówce, szkoła przystępuje do strajku od dnia 08.04.2019r.

Informacje dotyczące zakończenia strajku będą Państwu na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego oraz Facebooka szkolnego.

czwartek, 4 kwietnia 2019

Informacja


SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. "Orła Białego" w Lubieszowie informuje, że w wyniku referendum przeprowadzonego wśród pracowników Szkoły podjęta została decyzja o przystąpieniu pracowników do ogólnopolskiego strajku od dnia 8.04.2019 (w przypadku braku porozumienia związków zawodowych z rządem). 

W związku z powyższym od tego dnia nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Jednocześnie chciałabym poinformować, że dni 15, 16, 17 kwietnia 2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego z tytułu egzaminów klasy VIII.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności proszę o zapewnienie swoim dzieciom opieki w tym czasie.

Każdy rodzic otrzyma powyższą informację. Proszę o potwierdzenie zapoznania się, podpisanie i zwrot.

Dyrektor
Beata Artwińska